Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Så står det i första artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Utifrån det hade jag tänkt mig ett storvulet resonemang, men det mäktar jag inte.

Däremot har jag funderat en del på hur vanligt det är att man värderar sig själv och andra på olika sätt. Ett ord som jag inte gillar är förtjänar. Ett annat är värd. Åtminstone när man använder dem som “Det har jag förtjänat”, eller “Det är du värd”. Om jag utgår från att alla människor är lika mycket värda blir det ju nonsens. I andra fall måste jag hantera komplicerade nivåskillnader grundat på att man är värd något för att man gör något.

Jag skulle kunna utveckla tankarna mer, men istället ska jag se på TV. Det är jag värd.